Wyszukiwarka | Przydatne linki

Wybieram szkołę

Informator o szkolnictwie ogólnoszktałcącym
na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego
(rok szkolny 2020/2021)


Strona skierowana jest do uczniów klas VIII planujących własną edukację w liceach ogólnokształcących oraz do rodziców wspierających ich w wyborze kierunku kształcenia.
Projekt został przygotowany przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie z inicjatywy i przy wsparciu Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie oraz we współpracy ze szkołami ogólnokształcącymi.