| Wyszukiwarka | Przydatne linki | Pytania i odpowiedzi | zakładka 3 | Doradcy zawodowi |

Wybieram zawód dla siebie

Informator o szkolnictwie zawodowym na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego
(rok szkolny 2019/2020)


Strona skierowana jest do uczniów planujących własną edukację w technikach i branżowych szkołach I stopnia oraz do rodziców wspierających ich w wyborze kierunku kształcenia.
Projekt został przygotowany przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie z inicjatywy i przy wsparciu Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz we współpracy ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe.


Tylko szkoły specjalne:
Tylko klasy wielozawodowe: